Informacje o projekcie

Fundacja Irij realizuje Projekt “Riki” – przygotowanie materiałów psychoedukacyjnych do platformy informacyjnej dla nastolatków”, który jest działaniem z zakresu ochrony i promocji zdrowia psychicznego realizowanym przez Województwo Mazowieckie.

Realia świata wewnętrznego nastolatków często pozostają nieuchwytne nie tylko dla dorosłych, ale także dla nich samych. Zmienność nastrojów, poszukiwanie i zrozumienie siebie, swojej tożsamości, a także akceptacji ze strony dorosłych oraz w grupie rówieśników to wyzwania. Nie zawsze ten etap kończy się stabilnym wejściem w dorosłe życie. Nie zawsze pomoc i wsparcie przychodzi na czas.

Gdy:

  • szkoła staje się przytłaczająca
  • brakuje autorytetów
  • zagrożeń jest coraz więcej
  • dorośli mówią innym językiem
  • rodzice nie wiedzą jak reagować
  • proste rozwiązania nie dają poczucia bycia zrozumianym

Nastolatek może odczuwać przytłoczenie i zagubienie

dlatego, proponujemy przestrzeń tej strony, której nadrzędnym celem będzie wypełnienie luki informacyjnej w psychoedukacji nastolatków.

Umowa na realizację zadania została zawarta z Województwem Mazowieckim w lipcu 2023 roku i swoim zakresem obejmuje działania w terminie lipiec 2023 – wrzesień 2024, na które województwo przeznaczyło z budżetu środki w wysokości 148 008 zł, co stanowi 94,8 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Projekt zakłada realizację celów (z podziałem na grupy docelowe):

Młodzież:
• uwrażliwienie na problematykę trudności adaptacyjnych nastolatków,
• zmniejszenie zachowań przemocowych i dyskryminacji rówieśniczej,
• poszerzenie kompetencji miękkich u młodzieży w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych,
Rodzice:
• dostarczenie wiedzy oraz informacji w zakresie psychoedukacji zanim zmierzą się z realnym problemem swoich dorastających dzieci
Nauczyciele:
• dostarczenie wiedzy oraz informacji w zakresie psychoedukacji, by adekwatnie reagować na problemy swoich uczniów

Cel dotyczący wszystkich podgrup:
• dostarczenie informacji, gdzie i w jakim zakresie dostępna jest pomoc w regionie,
• dostarczenie wiedzy czym zajmują się poszczególni specjaliści w zakresie pomocy i wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży oraz rodziców/opiekunów i nauczycieli
• dostarczenie wiedzy jakie są najczęstsze przyczyny kryzysów psychicznych u młodzieży ich możliwe przyczyny i jak reagować na incydenty.

 

Skip to content